Týden pro wellbeing ve škole: i školy na Kaplicku chtějí, aby se v nich děti cítily dobře
Profilovka
19. 02. 2024
visibility 2558

Od 13. do 20. února 2024 probíhá po celé republice první ročník kampaně Týden pro wellbeing ve škole [1]. Kampaň chce zviditelnit problematiku wellbeingu a inspirovat školy k jeho správnému uchopení, neboť v Česku se velká část dětí necítí ve školách dobře a mnohé trpí depresemi a úzkostmi [2]. Ke Kampani se připojily i některé školy v Kaplici. MŠ a ZŠ na Kaplicku jsou zapojeny do procesu Místního akčního plánování (MAP), v rámci, nějž identifikovaly péči o wellbeing ve školách jako významnou prioritu a chtějí se jí aktivně věnovat.

ZŠ Fantova v Kaplici [3] pojala hned první ročník kampaně důkladně – žáci prodiskutovali problematiku ve školním parlamentu a mnoho tříd zapojí nějakou drobnou aktivitu do svého programu. K inspiraci posloužila nabídka vypracovaná organizátory kampaně [4]. Některé třídy výtvarně zpracovávaly symbol wellbeingu, kterým je srdce na dlani, jiné si naplánovaly začít den společnou snídaní. Wellbeing si na Fantovce také připomenou fialovou barvou oblečení, která je barvou duševního zdraví. Třídy prvního stupně do svých denních aktivit zapojily i pohybové aktivity, ať už se jedná o protahovací cvičení v hodinách nebo o projížďku na koloběžkách na místním dopravním hřišti. Samozřejmostí je informování na webu školy a na sociálních sítích s využitím hashtagu #tydenprowellbeing.

Na duševní zdraví myslí i další kaplická škola – ZŠ Omlenická [5]. Zapojí se především pomocí aktivit, které žáci již vyzkoušeli: Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci, pracovní list „Chvilka důvěry“, na stránkách Opatruj.se testy na úzkost a depresi. Celá škola se jeden den oblékne do fialové, což je barva duševního zdraví. Celý týden se průběžně žáci druhého stupně připravují na masopustní veselici se vším všudy, aby tuto tradici přiblížili žákům mladších ročníků, a to následující čtvrtek 22. února. První stupeň vyzkoušel dechová cvičení, relaxační činnosti: práci s keramikou, autorelaxaci,příjemnou skoro jarní procházku. V plánu je i výtvarné pojetíwellbeingu.

Podpora wellbeingu ve školách na Kaplicku však touto kampaní nekončí a bude pokračovat v rámci projektu MAP IV, který realizuje MAS Pomalší a do nějž jsou zapojeny všechny ZŠ a MŠ v ORP Kaplice. V tomto projektu MAS Pomalší již zajišťuje a financuje pravidelnou podporu, kdy do části škol a školek každý měsíc dojíždí odborník – terapeut, pomáhá zde řešit různé problémy a především spolupracuje na nastavení školního prostředí tak, aby problémům předcházelo a podporovalo dobré duševní zdraví dětí i pedagogů.

Z projektu budou během následujících dvou let financovány i další akce podporující wellbeing a psychohygienu na školách. První z nich bude workshop pro učitele a vedení škol na téma komunikace školy s rodiči, neboť právě role rodičů je v péči o duševní zdraví a pohodu naprosto klíčová. Workshop proběhne v úterý 27.2. v Kaplici a povedou jej zkušené lektorky z neziskové organizace Unie rodičů.

Kontakty

Mgr. Gabriela Schicková, ředitelka ZŠ Omlenická, tel. 776 568 979

Mgr. Petra Šauflerová, koordinátor Týdne pro wellbeing na ZŠ Fantova, tel. 732 758 572

Mgr. Libor Lukš, ředitel ZŠ Fantova, tel. 739 022 480

Mgr. Martin Střelec, MAS Pomalší, koordinátor aktivit MAP IV, tel. 608 413 400

Ing. Eva Tarabová, ředitelka MAS Pomalší, vedoucí projektu MAP IV, tel. 608 353 400

Odkazy

[1] https://tydenprowellbeing.cz

[2] https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/tyden-pro-wellbeing-na-skolach-deprese-reforma-vyuky-dusevni-zdravi_2402131126_edr

[3] http://www.zsfantova.cz/co-se-u-nas-deje/skolni-parlament/tyden-pro-wellbeing-ve-skole.html

[4] https://tydenprowellbeing.cz/aktivity-pro-zapojeni-cele-skoly/

[5] http://www.zsomlenicka.cz/

 

Nejčtenější